Actueel

Congres Complementary Colors
groot succes

29 september 2021

Op zondag 26 september heeft het congres Complementary Colors plaatsgevonden. Dirigenten en bestuurders van diverse orkesten kwamen naar Tiliander in Oisterwijk om daar diverse lezingen en workshops bij te wonen. Ook de inspiratiesessie van Verrassende Ontmoetingen werd druk bezocht. We hebben veel input gekregen die we gaan verwerken. De resultaten zullen we presenteren op onze website.

Geen subsidie meer voor VO

14 december 2020

Als gevolg van een besluit van de Provincie Noord-Brabant, zullen de Brabantse amateurorkesten nauwelijks nog op professionele podia met elkaar kunnen optreden. Stichting Verrassende Ontmoetingen, die deze uitwisseling mogelijk maakt, krijgt van de ene op de andere dag geen provinciale subsidie meer. Het gaat hier om harmonieorkesten, fanfares, slagwerkgroepen en brassbands uit dorpen en steden die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele klimaat en het verenigingsleven in hun dorp of stad(sdeel) en die zich willen blijven ontwikkelen.

Stichting Verrassende Ontmoetingen biedt de blaasmuziekgezelschappen de mogelijkheid om zich voor publiek te presenteren in verrassende combinaties in goed toegeruste ziekaccommodaties. Stichting Verrassende Ontmoetingen ondersteunt ook de ontwikkelingskansen van amateurmuzikanten zodat ze artistiek kunnen groeien. Daarnaast stimuleert Verrassende Ontmoetingen jongeren om zich te oriënteren op muziek en actieve participatie.

Stichting Verrassende Ontmoetingen is opgericht door de Tilburgse muziekpromotor Huub Kennis en is uitgegroeid tot een professioneel werkende organisatie die volledig werkt op basis van vrijwilligers, waardoor het hele budget beschikbaar is voor concerten die plaatsvinden op uitdagende podia.

Het intrekken van de subsidie heeft tot gevolg dat een belangrijke mogelijkheid voor muziekgezelschappen om in goede zalen te musiceren wegvalt. Ook kunnen er minder ervaringen worden uitgewisseld om de belangstelling voor de blaasmuziek levend te houden. Dit is een verarming van het culturele leven in Brabantse dorpen en steden. Het bestuur van Verrassende Ontmoetingen zal in beroep gaan tegen de Provincie die is gedaan in het kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant Amateurkunst. We houden u op de hoogte van de beroepsprocedure.