Complementary Colours

Orventus en Orkest Zuid organiseren in samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen ‘Complementary Colours’ op zondag 26 september 2021 van 10.00-17.00 uur in Cultureel Centrum De Tiliander, Spoorlaan 82c te Oisterwijk. Deze congresdag zal in het teken staan van deskundigheidsbevordering van enerzijds dirigenten en anderzijds bestuurders van amateur muziekverenigingen.

Workshops dirigenten
In de workshops dirigenten zal persoonlijkheid als instrument van de dirigent centraal staan, in het bijzonder leiderschap, communicatie, samenwerking en het omgaan met emoties. In de ochtend zal aan deze competenties gewerkt worden in een workshop onder leiding van psycholoog Kees Waiboer (Key-chord). In de middag komen deze competenties aan bod in de vorm van praktijk-coaching door twee zeer ervaren dirigenten, Jos van den Braak en Jacco Nefs. Hierbij zal gewerkt worden met Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Goirle.

Workshop bestuurders
In de workshop voor bestuurders zullen effectief leiderschap, doeltreffende communicatie en creatief bestuurderschap centraal staan. Er is een interessant en interactief programma samengesteld met zeer inspirerende en deskundige sprekers en workshopleiders, waaronder ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont.

Inspiratiebijeenkomst Verrassende Ontmoetingen
Onderdeel van het programma is ook een inspiratiebijeenkomst van de Concertserie Verrassende Ontmoetingen, waarin onder meer ideeën uitgewisseld zullen worden over hoe de concertserie optimaal kan bijdragen aan ontwikkeling, vernieuwing en samenwerking binnen het blaasmuziekveld.

De Concertserie Verrassende Ontmoetingen biedt harmonie- en fanfareorkesten en brassbands een podium in mooie professionele concertaccommodaties, waardoor zij kwalitatief verder kunnen ontwikkelen. Amateurorkesten halen een deel van hun voldoening uit het feit dat ze de kans krijgen het resultaat van hun inspanningen onder goede omstandigheden aan een breed publiek te kunnen tonen. Verrassende Ontmoetingen voorziet daarin en levert een grote bijdrage aan de presentatiemogelijkheden voor de orkesten en daarmee aan motivatie om te investeren in innovatie en ontwikkeling. De samenwerking met orkesten, koren en ensembles biedt nieuwe ontwikkelingen en dient als uithangbord voor innovatie binnen de sector amateurmuziek. Verrassende Ontmoetingen is mede-ontwikkelaar en werkt actief en creatief mee aan nieuwe artistieke vormen, zijnde het durven spelen van werken van eigentijdscomponisten met vernieuwend repertoire, het bewerken en meer toegankelijk maken van bestaand repertoire, het stimuleren van minder voor de hand liggende combinaties van instrumenten, het werken met solisten, zangers en koren. Verrassende combinaties leiden tot Verrassende Ontmoetingen.

Dirigenten en bestuurders van blaasorkesten welkom
Deze interactieve inspiratiebijeenkomst is gericht op dirigenten en bestuurders van blaasorkesten. Verrassende Ontmoetingen wil met deze bijeenkomst graag investeren in de relatie met allen die zich betrokken voelen bij de serie en met orkesten die potentieel geïnteresseerd zijn in deelname aan de serie. In deze inspiratiebijeenkomst zal de organisatie in dialoog treden met dirigenten en bestuurders over hoe de concertserie optimaal kan fungeren als ‘uithangbord’ van de amateurblaasmuziek, in zowel artistiek als organisatorisch opzicht. In de bijeenkomst zullen ideeën en suggesties uitgewisseld worden ten aanzien van vernieuwing, verdere ontwikkeling en samenwerking.

Lezing Effectief communiceren – Steven Pont

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, en in al zijn werk gebruikt hij beide invalshoeken als uitgangspunt; de (ontwikkelings) psychologie, die gedrag vooral vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving benadrukt.

Wanneer je een boodschap voor iemand hebt, kun je die natuurlijk op verschillende manieren verpakken. En wat blijkt? De hersenen hebben voorkeuren voor de manier waarop de ander zich tot ons verhoudt en zijn of haar boodschappen verpakt. Als we daar verstandig mee omgaan kunnen we dus effectiever zijn dan wanneer we denken dat de manier waarop we met elkaar communiceren er niet toe doet, zolang de boodschap maar overkomt. We gaan in deze lezing even de hersenen in en onderzoeken vijf verschillende manieren van communiceren waarmee de hersenen van de ontvanger van onze boodschap kalmer blijven.

Aanmelden
Dit is een uitgesteld congres (het zou in oktober 2020 plaatsvinden, maar kon door corona niet doorgaan. De inschrijving is al gesloten, maar er komen enkele plekken beschikbaar omdat niet alle deelnemers op de nieuwe datum kunnen. Houd hiervoor de website van de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen in de gaten.

 https://brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/dirigentenworkshopstart/info-dirigentenworkshop-slagwerk

 

Zondag 26 september

Spoorlaan 82/c
5061 HD Oisterwijk