Brabants Jeugd Projectorkest o.l.v. Johan Smeulders en L’Aventura Musicale o.l.v. Peter-Paul van Esch

Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is een orkest, waarin muzikale Brabantse talenten samenspelen. Het orkest is gericht op talentvolle muzikanten van Brabantse muziekverenigingen met een HaFaBra C-diploma of vergelijkbaar niveau. Via dit orkest hopen we de jonge muzikanten extra muzikale bagage en inspiratie mee te geven, die ze mee terug nemen naar hun eigen muziekvereniging.

Hiernaast zetten we het orkest graag in als muzikaal uithangbord voor het Brabantse muziekleven en de daarbij horende talenten. Het BJPO staat onder leiding van Johan Smeulders en is in 2018 van start gegaan met een samenwerkingsproject met Philharmonie Zuid-Nederland en een bijzonder concert in het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Het tweede project in 2019 zal in het teken staan van de concertserie van de Verrassende Ontmoetingen. Op 5 oktober speelt het BJPO in deze serie in de concertzaal in Tilburg.

In februari 2012 is L’Aventure Musicale begonnen als een vernieuwend orkest in en voor Tilburg en omstreken en wordt gevormd door ongeveer 60 ambitieuze amateurmuzikanten die samen een goed muzikaal niveau willen halen. Het adagium van L’Aventure Musicale is dat muziek niet alleen moet zijn om naar te luisteren, het moet een belevenis worden, een muzikale belevenis. De artistieke doelen van L’Aventure Musicale zijn: het samenbrengen van verschillende kunstvormen middels blaasmuziek, muziek maken wat voor zowel de luisteraar als de muzikant zelf als een muzikale belevenis wordt ervaren, een groot publiek bereiken met aansprekende muziek onder andere door samenwerkingsprojecten (met show en entertainmentkarakter).

Programmering
Blaasmuziek in allerlei gedaanten in samenwerking met verschillende kunstdisciplines uit laten komen. Onder de tab ‘Projecten-Concerten’ worden de producties weergegeven waaruit het ambitieuze en vernieuwende karakter van L’Aventure Musicale blijkt.

Concertreizen
Naast de concerten in Nederland wordt bij voldoende belangstelling van de muzikanten ook geconcerteerd in het buitenland. In 2014 bijvoorbeeld in Apt en Bonnieux in de Provence. In juni 2016 ging de concertreis naar Géfosse-Fontenay in Normandië. In juli 2018 ging de reis naar Canterbury in Zuid-Engeland.

Repetities
Per seizoen zullen er 20-25 repetities worden gepland. Indien nodig kunnen er ook sectierepetities plaatsvinden. Een repetitie duurt twee uur aaneengesloten. Ter voorbereiding van een project kan er een extra repetitiedag/avond worden ingepland.

Zaterdag 5 oktober

20.00 uur

Louis Bouwmeesterplein 1,
5038 TN Tilburg